میزگرد ازدواج 16آذر97


میزگرد ازدواج
کسب آگاهی و مشاوره در ازدواج واجب عینی است.دورهمی عاشقانه، مفرح ، آموزشی
آشنایی - شناخت - انتخاب
معرفی بر اساس طرح همسان گزینی

مبحث آموزشی :
رابطه جنسی از دوستی تا ازدواج

کارشناس :
دکتر نسرین ذبیحی
مشاور خانواده

مجری :
دکتر احمد تیموری
روانشناسی تربیتی

زمان برگزاری : جمعه 16 آذر 97
ساعت : 16:30 الی 19:30
همراه با پذیرایی عصرانه

مبلغ ثبت نام : 30 هزار تومان
ثبت نام از سایت با 10% تخفیف : 27 هزار تومان