فاطمه حسینی حسن اباد


فاطمه حسینی حسن اباد:

تحصیلات : کارشناسی روانشناسی عمومی-کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

– مهارتها و دوره ها: دوره مقابله با خیانت های زناشویی- کارگاه زوج درمانی با متد ایماگوتریی و روان درمانی پویشی- مهارتهای همسریابی و غنی سازی روبط زوجین- دوره مهارتهای فردی