نورو فیدبک درمانینوروفیدبک درمانی بدون دارو و پایدار 

نوروفیدبک چیست؟

نوروفیدبک به معنی آموزش دادن مغز توسط خود مغز است . در حقیقیت مغز با فیدبک های که از بدن و محیط اطراف خود میگیرد به کنترل و تنظیم کارکرد های مختلف جسمی و روانی و تعامل با محیط میپردازد . دستگاه نرو فیدبک نیز با اطلاعاتی که از امواج مغزی ارائه می دهند به مغز کمک میکنند  تا فعالیت ها و کارکرد های خود را به شکل مطلوبی تنظیم کنند . مطالعات ازمایشگاهی بیخطر بودن این تکنولوزی درمانی را تایید کردن .

نوروفیدبک را میتوان برای تمام سنین مورد استفاده قرار داد

 

کاربرد نورو فیدبک :

  • درمان اضطراب 
  • درمان بیش فعالی و کم توجهی
  • درمان ناتوانی یادگیری 
  • رهایی از افسردگی در کودکان و بزرگسالان 
  • درمان اختلالات خواب و افسردگی  
  • درمان میگرن 
  • لکنت و تیک عصبی 
  • کمک به بهبود عملکرد مغز بعد از سکته مغزی 
  • افزایش خلاقیت در ریاضی و کنکور