رضا قربانی


رضا قربانی حسن ابادی

تحصیلات :کارشناسی روانشناسی –اموزش کودکان استثنائی –کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  - دانشجو دکتری تخصصی روانشناسی عمومی

مهارت ها و دوره ها :دوره مقدماتی درمان های هیپنوتیزمی –دوره درمانی و حل تعارض زوجین

حوزه تخصصی :اعتیاد –اختلالات جنسی –اضطراب و استرس