محمد باقر راحت حقمحمد باقر راحت حق

تحصیلات :کارشناسی روانشناسی عمومی-کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مهارت ها و دوره ها :مدرس بهزیستی –کارشناس موسسه فرهنگی ضریح افتاب

مسول انتشارات خانه علوم تربیتی و روانشناسی مشهد –

حوزه تخصص:مشاور پیش از ازدواج – اختلاف زوجین – خیانت –افسردگی