غلبه نهایی بر شیطان کمال گراییکارگاه غلبه  نهایی بر شیطان  کمال گرایی 

ارائه 2 ازمون کمال گرایی روانشناختی به همراه پاسخنامه  و تفسیر آزمون  به صورت رایگان 

سر فصل ها :

انواع کمال گرایی 

نعمتی به نام کامل نبودن 

اصالت واقعی 

کالبد شکافی شرم درمان مرض مهر طلبی 

شناسایی دام های کمال گرایی 

راهکارهای غلبه بر کمال گرایی 

 

9 ساعت آموزشی 

شروع کارگاه :18و 25 شهریور ماه و 1 مهر ماه

17 الی 20 

شهریه 100 هزار تومان 

(سه جلسه )

تک جلسه 40 هزار تومان 

 با ارئه گواهی معتبر آموزشی خانه جوان استان 

مدرس : احمد تیموری عضو PHD انجمن روانشناسی آمریکا (APA)

عضو سازمان و انجمن روانشناسی ایران