کارگاه های برگزار شده

کارگاه آموزشی بالینت ، کاربردی

عنوان:کارگاه آموزشی بالینت کاربردیمدرس دوره:دکتر علیرضا معماریان با ارائه گواهی از انجمن پزشکی و روان‌درمانی کشورتاریخ برگزاری: 26/7/1398ساعت شروع دوره: 9 الی 17هزینه دوره: 200000 هزارتومان40% تخفیف به مناسبت روز جهانی خانواده 

ادامه مطلب »

کارگاه آموزشی روانشناسی مثبت گرا

عنوان : کارگاه آموزشی روانشناسی مثبت‌گرامدرس دوره:دکتر علیرضا معماریان با ارائه گواهی معتبر ازانجمن پزشکی و روان درمانی کشورتاریخ برگزاری: 25/7/1398ساعت شروع دوره : 9 الی 17هزینه دوره: 200 هزار تومان40% تخفیف به مناسبت روز جهانی خانواده

ادامه مطلب »