کارگاه های در حال ثبت نام

همایش آموزشی فرصت‌های نوین شغلی و بهبود کسب و کار در روانشناسی و مشاوره

عنوان: همایش آموزشی فرصت‌های نوین شغلی و بهبود کسب و کار در روانشناسی و مشاوره مدرسین دوره:دکتر محمد ابراهیم مداحی - دکتر سعیده مصافیتاریخ برگزاری: 24 آبان ساعت برگزاری: 10 الی 13هزینه دوره: 20 هزار تومان 

ادامه مطلب »

کارگاه آموزشی بالینت ، کاربردی

عنوان:کارگاه آموزشی بالینت کاربردیمدرس دوره:دکتر علیرضا معماریان با ارائه گواهی از انجمن پزشکی و روان‌درمانی کشورتاریخ برگزاری: 26/7/1398ساعت شروع دوره: 9 الی 17هزینه دوره: 200000 هزارتومانهزینه ثبت نام از طریق سایت:190000 هزارتومان  

ادامه مطلب »

کارگاه آموزشی روانشناسی مثبت گرا

عنوان : کارگاه آموزشی روانشناسی مثبت‌گرامدرس دوره:دکتر علیرضا معماریان با ارائه گواهی معتبر ازانجمن پزشکی و روان درمانی کشورتاریخ برگزاری: 25/7/1398ساعت شروع دوره : 9 الی 17هزینه دوره: 200 هزار تومانهزینه ثبت نام از طریق سایت:190 هزار تومان

ادامه مطلب »