تکمیلی

دکتر ابوالفضل سعادتی

دانشجوی تخصص مشاوره  مدرس حوزه و دانشگاه و موسسات کنکور عضو سازمان نظام مشاوره و روان شناسی ایرانعضو انجمن روان شناسی ایراننویسنده و پژوهشگر دارنده مقالات متعدد در حوزه مشاوره و روان شناسی مدرس حرفه ای دوره های پیش از ازدواج، ازدواج و خانواده و دروس مشاوره، آزمون های روانی و نظریه های شخصیتمدیر واحد تحقیق و پژوهش خانه علوم تربیتی و روان شناسی

ادامه مطلب »