روانشناسی کسب و کار

عادت های کاری موفقیت آمیز در کسب و کار

این عادت را در خود تقویت کنید که برای راه انداختن کار مشتری تلاش بیشتری باید انجام داد. باکارهای کوچک اضافی برای مشتری، خدمات دهی شما به یاد خواهد ماند و شرکت شما از رقیبانش پیشی خواهد گرفت.

ادامه مطلب »

بهداشت روانی در محیط کار و توصیه هایی برای داشتن محیط کار شاد

اگر یک چیز باشد که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان در موردش هم فکر باشند، آن چیزی نیست جز اینکه محیط های کاری امروز، از لحاظ سلامت جسمی و روحی افراد مشغول در آنها، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

ادامه مطلب »